गुलाम

आकाशात दाटलेले मळभ
अलगद उतरते मनात
आणि कातर कातर संध्याकाळी
काहूर माजते काळजात
तेव्हा कुठे उमजू लागते आपल्याला
एरव्ही निसर्गावर मात करण्याची
वल्गना करणारे आपण सारे
त्याच एका नैसर्गिक भावनेचे गुलाम
ज्याला आपण प्रेम म्हणतो बहुधा!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s